Kako pronaći adresu Facebook profila

1. Upišite se u Facebook i kliknite na svoje ime.

U glavnom pretraživaču selektujte i kopirajte (CTRL+C) adresu profila.

Adresu profila zalijepite (CTRL+V) u polje unosa.